Esta web utiliza cookies de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar por esta página aceptas el uso que hacemos de las cookies.Onartzen dutCookien erabilera

Legezko oharra

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea (LSSI CE) betez, webgune honen jabe den URKOMEren erabileraren datu eta baldintzen berri ematen diegu erabiltzaileei:
Sozietatearen izena: UROLA KOSTAKO LANDA GARAPEN ELKARTEA
Izen komertziala: URKOME
Helbidea: PLAZA NAGUSIA 11, 5. BULEGOA, 20720 AZPEITIA (GIPUZKOA)
IFZ: G20155560
Telefonoa: 943 81 65 00
Korreo elektronikoa: urkome@urkome.eus
Domeinuaren izena: www.urkome.eus
Web orri hau erabiltzeak “erabiltzaile” izaera ematen dizu. Horrek esan nahi du ondoren ezarritako baldintzak onartzen dituzula eta, horrekin, legez kanpoko helburuetarako ez erabiltzeko konpromisoa hartzen duzula.

XEDEA
Webgunearen bidez, gure zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko aukera eskaintzen diegu erabiltzaileei.
Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile papera, eta konpromezua hartzen du hemen agertzen diren xedapenak zorrotz betetzeko eta betetzeko, bai eta aplikatzekoa den beste edozein legezko xedapen betetzeko ere.
URKOMEk eskubidea du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko, eta ez du horien berri eman edo erabiltzaileei jakinaren gainean jartzeko betebeharrik. Webgunean argitaratzea nahikoa izango da.

ERABILTZEKO BALDINTZAK: BETEBEHARRAK
Erabiltzaileak konpromezu hauek hartzen ditu:
Webgunea, edukiak eta zerbitzuak egoki eta zilegi erabiltzea, honako hauei jarraikiz: (i) une bakoitzean aplikatu beharreko legeria; (ii) Webgunea erabiltzeko baldintza orokorrak; (iii) morala eta oro har onartzen diren ohitura onak, eta (iv) ordena publikoa.
Webgunean sartzeko behar diren baliabide eta baldintza tekniko guztiez hornituta egotea.
Webguneko inprimakiak beren datu pertsonalekin betetzean egiazko informazioa ematea eta uneoro eguneratuta edukitzea, uneoro erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsuen edo zehaztugabeen erantzule bakarra, ¡ enpresari eta hirugarren pertsonei ematen dizkien kalteen erantzule ere.
Hala ere, aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, erabiltzaileak ez du honako hau egin beharko:
Webgunea eta/edo edukiak baimenik gabe edo iruzurrez erabiltzea, Erabiltzeko Baldintza Orokor hauetan debekatutako legez kontrako xede edo ondorioekin, hirugarren batzuen eskubide eta interesei kalte egiten badiete edo, edozein modutan, edozein ekipo informatikotan gordetako zerbitzuak edo dokumentuak, artxiboak eta era guztietako edukiak kaltetu, baliogabetu, gainkargatu, hondatu edo erabiltzea eragotz badezakete.
Webguneko baliabide edo eremu mugatuetara sartzea edo sartzen saiatzea, horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.
Webguneko sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileei edo hirugarren pertsonei kalteak eragitea.
Birus informatikoak edo enpresaren, hornitzaileen edo hirugarren batzuen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragin ditzaketen bestelako sistema fisiko edo logikoak sarean sartzea edo zabaltzea.
Enpresaren, hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak lortzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.
Komunikazio publikoko edozein bideren bitartez jendea sartzen uztea edo kopiatzea, zabaltzea, edo edukiak eraldatzea, baldin eta eskubideen titularraren baimenik ez badu edo hori legez onartzen ez bada.
Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta edukietan sartutako enpresaren edo hirugarren baten eskubideak identifikatzen dituzten gainerako datuak ezabatzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta edukietan sar daitezkeen babeseko gailu teknikoak edo informazio-mekanismoak ere.
Edukiak lortzea edo lortzen saiatzea, horretarako, kasuan kasu eskura jarri ez diren bitartekoak edo prozedurak erabiliz, edo edukiak dauden web orrietan edo, oro har, Interneten erabili ohi diren web guneetan espresuki adierazi direnak erabiliz, web gunea eta/edo edukiak hondatu edo erabiltzeko arriskurik ez dagoelako.
Bereziki, eta modu adierazgarrian eta ez sakonean, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarren pertsonen esku jartzeko informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu- eta/edo irudi-artxiboak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, beste edozein material: *Baldin eta kontrakoa bada, Konstituzioak onartutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurka egiten badu, kalte egiten badio, edo eraso egiten badio Tratatuetan. *Legearen, moralaren, oro har onartzen diren ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako delituzko, iraintzeko, difamatzeko, indarkeriazko edo, oro har, aurkako jarduerak eragin, bultzatu edo sustatzen ditu. *Sexua, arraza, erlijioa, sinesmenak, adina edo egoera dela-eta, bereimen bat eragitea, bultzatzen du. *Sartu, eskura jarri edo onartu produktu, elementu, mezu eta/edo delitu-zerbitzuak, bortitzak, iraingarriak, kaltegarriak, iraingarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartzen diren ohitura onen edo orden publikoaren kontrakoak. Antsietatea edo beldurra eragiten duen egoera onartezina eragin dezake. *Osasunerako arriskutsuak edo kaltegarriak diren eta oreka psikikoa arriskuan jartzen duten praktiketan parte hartzera bultzatzen du. *Babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babesten du, gizartearena nahiz hirugarren persona batzuen, egin nahi den erabilera baimendu ez den arren. *Ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo norberaren irudiaren aurkakoa da. *Edozein publizitate-mota osatu. *Webgunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus-mota edo programa erantsita du.

Webguneko zerbitzu eta/edo eduki batzuetara sartzeko pasahitz bat ematen bazaio, modu arduratsuan erabili beharko du, eta isilpean gorde. Ondorioz, bere zaintza eta konfidentzialtasun egokiaren ardura izango du, eta hitz emango du ez diela hirugarren batzuei eskainiko aldi baterako edo modu iraunkorrean, ez eta kanpoko pertsonei zerbitzu eta/edo eduki horietara sartzen utziko ere. Beraz, aurreko jakinarazpena betetzen ez duen bitartean, enpresak ez du bere pasahitza behar bezala ez erabiltzeagatik sor daitekeen erantzukizunik izango, eta bere erantzukizuna izango da Webguneko edukiak eta/edo zerbitzuak legez kontrako hirugarren batek erabiltzea. Axolagabekeriaz edo doluz, Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek enpresari ekar diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzulea izango da.

ERABILTZEKO BALDINTZAK: ERANTZUKIZUNAK
Ez da bermatzen webgunean dauden elementu eta informazioak modu jarraituan atzituko direnik, ez eta behar bezala ikusi, deskargatu edo erabiliko direnik ere, baldin eta kontroletik kanpo dauden faktore edo inguru faktoreek eragotzi, zaildu edo eten baditzakete. Eskainitako eduki edo informazioetara sartzea lortuz gero, har daitezkeen erabakien erantzukizuna ez du bere gain hartuko.
Zerbitzua eten edo erabiltzailearekiko harremana berehala konpondu ahal izango da, baldin eta bere Webgunearen edo bertan eskaintzen den edozein zerbitzuren erabilera izateko Baldintza Orokor hauen aurkakoa bada. Ez dugu erantzukizunik izango Webgunearen erabilerak eragindako kalte, galera, erreklamazio edo gastuengatik.
Kalte horiek sor ditzaketen edukiak ahalik eta azkarren ezabatzeko ardura izango du, baldin eta hala jakinarazten bada. Bereziki, ez gara erantzule izango, besteak beste, honako hauek eragindako kalteengatik:
Interferentziak, etenaldiak, akatsak, hutsegiteak, telefono-matxurak, atzerapenak, blokeoak edo deskonexioak sistema elektronikoaren funtzionamenduan, telekomunikazio-linea eta -sareetako akats, gainkarga eta akatsengatik, edo enpresaren kontroletik kanpoko beste edozein arrazoirengatik.
Bidegabeko sartzeak, edozein motatako programa gaiztoak erabiliz eta edozein komunikabide erabiliz, hala nola birus informatikoak edo beste edozein.
Webgunearen erabilpen desegokia.
Nabigatzailearen funtzionamendu txarragatik edo eguneratu gabeko bertsioak erabiltzeagatik sortutako segurtasun edo nabigazio akatsak. Webguneko administratzaileak eskubidea du webguneko edozein eduki edo informazio osorik edo zati batean kentzeko.
Enpresak ez du inolako erantzukizunik izango Webgunearen erabiltzaileek libreki erabili eta erabiltzeko zerbitzuak gaizki erabiltzeagatik sor litezkeen kalte eta galerengatik. Halaber, ez da inolako erantzukizunik izango datuak biltzeko inprimakien ondorioz jaso daitezkeen eduki eta informazioengatik, eta horiek kontsulta eta zalantza zerbitzuak emateko baizik ez dira izango.
Webgunean sartzearen edo erabiltzearen ondorioz, hirugarren pertsonen erreklamazio, ekintza edo eskarien ondorioz sor daitezkeen kalte eta galeren aurrean kalterik gabe mantenduko duzu enpresa. Era berean, zure “robotak”, “spider-ak”, “crawler-ak” edo antzeko tresnak erabiltzeak eragin ditzakeen kalte eta galeren ordaina ematera behartuta zaude, Webgunearen funtzionamenduan zentzugabeko zama eragiten duen beste edozein datu bildu edo ateratzeko edo beste edozein ekintza egiteko.

HIPERESTEKAK
Erabiltzaileak ez du inola ere webgunea erreproduzitu behar, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, ez eta edukiak ere, fitxategiaren arduradunak espreski eta idatziz baimendu ezean.
Webguneak beste webgune batzuetarako estekak izan ditzake, hirugarrenek kudeatuak, erabiltzaileak enpresa laguntzaileei eta/edo babesleei informazioa errazago eskuratzeko.
Horrekin bat, sozietateak ez du bere gain hartzen webgune horien edukiaren ardura, eta ez dago hirugarren esteken bidez hirugarren pertsonei eman dakizkiekeen zerbitzuen eta/edo informazioaren bermatzaile edo/eta eskaintzaile gisa.
Erabiltzaileari eskubide mugatua, ezeztagarria eta ez esklusiboa ematen zaio Webgunearen orri nagusirako estekak sortzeko, soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure webgunerako esteka duten webguneak: (i)ezin izango dute beren harremana faltsutu, ezin izango dute esan lotura hori baimendu denik, ez eta markak, izenak, izen komertzialak, logotipoak edo gure gizartearen beste ikur bereizgarri batzuk sartu ere; (ii)ezin izango dute eduki nahigabetzat, lizunkeriatzat, iraingarritzat, eztabaidagarritzat edo eztabaidagarritzat har daitezkeenak, sexu, arraza edo erlijioa dela-eta indarkeria edo bereizkeria eragiten dutenak, ordena publikoaren kontrakoak edo ez-zilegiak; (iii)ezin izango dira orri nagusia ez den Webguneko orrietara lotu; (iv)Webguneko helbidearekin berarekin lotu beharko dira, lotura egiten duten webguneak. Webgunea bere web gunearen zati gisa edo bere “frames” baten barruan erreproduzitzea edo Webguneko edozein orriren gainean “browser” bat sortzea baimendu gabe. Enpresak edozein unetan eskatu ahalko du Webgunerako edozein esteka kentzeko. Gero, berehala kendu beharko du.
Enpresak ezin du kontrolatu webgunerako estekak dituzten beste webgune batzuek emandako informazioa, edukiak, produktuak edo zerbitzuak.

EZINBESTEKOAK
Zerbitzua ematea ezinezkoa denean, enpresa ez da erantzule izango, baldin eta hornidura elektrikoaren etenaldi luzeen, telekomunikazio-lineen, gizarte-gatazken, greben, matxinaden, leherketen, uholdeen, ekintzen eta ez-egiteen ondorioz bada, eta, oro har, ezinbesteko edo ustekabeko kasu guztien ondorioz.

JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA
Erabiltzaileak onartzen ditu Webgunean agertzen diren eduki guztiak, eta, bereziki, diseinuak, testuak, irudiak, logoak, ikonoak, botoiak, softwarea, izen komertzialak, markak edo industrian eta/edo merkataritzan erabil daitezkeen beste edozein zeinu, jabetza intelektualeko eskubideak eta marka, izen komertzial edo ikur bereizgarri guztiak, jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak, eta/edo jabetza ekonomikoko beste edozein eskubide dituztela. Hori guztia dela eta, erabiltzaileak konpromezua hartzen du eduki horiek ez erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, jendaurrean edo beste edozein modutan jakinarazteko, eraldatzeko edo aldatzeko, eta betebehar horiek ez betetzeak sor dezakeen edozein erreklamazio enpresatik kanpo uzteko. Webgunean sartzeak ez du inola ere esan nahi eskubide horiei uko egin, eskualdatu, lizentzia eman edo erabat edo hein batean lagako zaienik, non eta ez den espreski kontrakoa ezartzen.
Webgunea erabiltzeko baldintza orokor hauek ez diete erabiltzaileei webgunea eta/edo haren edukiak erabiltzeko, giza baliabideak erabiltzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo publikoki jakinarazteko beste eskubiderik ematen. Beste edozein eskubide erabili edo ustiatzeko, enpresak edo ukitutako eskubideen hirugarren titular batek aldez aurretik eta espreski horretarako emandako baimena beharko da.
Edukiak, testuak, argazkiak, diseinuak, logotipoak, irudiak, ordenagailu-programak, iturburu-kodeak eta, oro har, espazio honetan dagoen edozein sorkuntza intelektual, bai eta Espazio osoa bera ere, arte-lan multimedia gisa, jabetza intelektualaren arloko legeriak babesten ditu egile-eskubide gisa. Enpresa da Webgunearen diseinu grafikoa osatzen duten elementuen titularra, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, testuak, irudiak, testurak, grafikoak eta Webguneko beste edozein eduki, edo, edozein kasutan, elementu horiek erabiltzeko baimena du. Webgunean dagoen edukia ezin izango da ez osorik ez zatika erreproduzitu, ez transmititu, ez informazioa berreskuratzeko ezen sistemaren bidez erregistratu, ez inola ere, ez ezen bitartekotan, erakunde horren aldez aurreko idatzizko baimena izan ezean.
Halaber, debekatuta dago «copyright» kentzea, saihestea eta/edo manipulatzea, baita babeserako gailu teknikoak edo edukiek izan dezaketen edozein informazio-mekanismo ere. Webgune honen erabiltzaileak hitz ematen du aipatutako eskubideak errespetatuko dituela eta kalte egin diezaiokeen edozein jardunketa saihestuko duela. Nolanahi ere, enpresak dagozkion legezko baliabide edo ekintzak erabiliko ditu jabetza intelektual eta industrialeko legezko eskubideak defendatzeko.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA
Web gune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo arazo guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, aldeek berariaz ezartzen diotena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Epaitegi eta Auzitegiek izango dute eskumena haren erabilerarekin zerikusia duten edo horren ondorio diren gatazka guztiak ebazteko.